Podsuszanie traw a jakość przyszłej kiszonki

Podsuszanie traw a jakość przyszłej kiszonki

Trawa do produkcji kiszonki powinna zawierać 35–45% suchej masy. Wytworzona z niej kiszonka nie tylko lepiej się zakisza, ale także pozwala uzyskać znacznie więcej mleka, co jest jej największą zaletą.

Aby osiągnąć odpowiedni poziom suchej masy, należy podsuszać trawę przez 24–48 godzin w zależności od pogody. Kiszonka uzyskana z tak przygotowanej trawy nie tylko lepiej się zakisza, ale także zawiera więcej kwasu octowego i mlekowego. Dzięki temu krowy chętniej ją zjadają. Analiza przeprowadzona przez LaboExpert dodatkowo wykazała, że przygotowana w ten sposób kiszonka ma znacznie większą wartość pokarmową.