TetraMieszanka życicy mieszańcowej i życic trwałych do intensywnej uprawy na gruntach ornych. Umożliwia zbiór od 3 do 6 pokosów w sezonie. Daje bardzo duży plon najwyższej jakości paszy – skarmianie na zielonkę lub zbiór w pryzmę / bele na sianokiszonkę lub siano.

Intensywne koszenie
Doskonała dla wysokowydajnych krów mlecznych
Przeznaczenie: kiszonka lub niewielkie pastwiska
Okres stosowania: 2-3 lata
Idealna do kombinacji z koniczyną czerwoną w użytkowaniu kośnym i koniczyną białą w użytkowaniu kośno-pastwiskowym.
Możliwość łączenia w proporcji na hektar: 15kg lucerny + 25kg BG-2